Funkcionalnosti

Zajedničke/Osnovne - dostupne kroz pakete WebShop sistema

Kategorije i artikli

Integracija sa Pantheon, Calculus i Navigator ERP sistemima

WebShop se sa lakoćom integriše u Vaš postojeći ERP sistem (knjigovodstveni program), tako da nije potreban naknadni unos podataka o Vašim prizvodima. Porudžbenice kreirane u WebShop sistemu jednostavno se prebacuju u Vašu postojeću ERP aplikaciju. Takođe, Vaši postojeći kupci koji se nalaze u ERP aplikaciji imaju mogućnost logovanja, a samim tim i naručivanja putem WebShop sistema.

Neograničen broj artikala i kategorija

Ne postoji ograničenje u broju artikala i kategorija koje može imati Vaš WebShop sistem. Npr: Förch Montenegro WebShop sistem ima 52000 artikala i 8200 kategorija.

Import kategorija i artikala pomoću Excel fajla

Postojeće kategorije i artikli se mogu brzo i jednostavno uneti korišćenjem Excel fajla.

Integracija sa društvenim mrežama (Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest ...)

Svi proizvodi se mogu deliti/lajkovati putem popularnih društvenih mreža.

Prikaz artikala po kategorijama

WebShop Vam omogućava da kreirate sopstvene kategorije za artikle ali se možete osloniti i na kategorizaciju artikala Vašeg ERP sistema. WebShop Vam obezbeđuje kreiranje predefinisanih "korenih" kategorija u koje možete dodati svoje postojeće kategorije.

Definisanje "virtuelnih" kategorija

Imate mogućnost grupisanja postojećih kategorija iz Vašeg ERP sistema u posebne - "virtuelne" kategorije iz WebShop sistema.

Dodavanje slika za kategoriju

Za svaku kategoriju artikala moguće je dodati jedinstvenu fotografiju.

Grafički prikaz lagera

WebShop ima više mogućnosti prikaza količine artikala u magacinu. Možete prikazati tačnu cifru, grafički prikazati da na stanju ima ili nema određenog artikla ili osmisliti neku sopstvenu formulu i način prikaza po kome ćete obaveštavati kupce o stanju artikala u magacinu.

Veleprodajne i maloprodajne cene

U zavisnosti od paketa koji ste odabrali, Vašim kupcima možete prikazivati maloprodajne ili veleprodajne cene u zavisnosti od tipa prijavljenog kupca.

Dodavanje slika artiklu

Za razliku konkurentskih rešenja u WebShop-u, zarad efikasnijeg prikaza Vaše robe, svakom artiklu pojedinačno možete dodavati neograničen broj slika.

Dodavanje posebne slike za preporučen artikal

Za artikle koje ste definisali kao preporučene, imate mogućnost dodavanja posebne slike, koja će se prikazati u posebnom delu za prikaz preporučenih artikala početnoj strani.

Unos opisa za artikal

WebShop podržava dodavanje stilizovanih opisa putem HTML templejtova.

Definisanje koji će artikli biti vidljivi na sajtu

WebShop nudi mogućnost markiranja pojedinačnog artikla ili cele kategorije proizvoda, koji će biti nevidljivi u Vašoj online radnji.

Definisanje artikala na akciji

Možete definisati artikle koji su na akciji i na koje se neće zaračunavati rabati kupaca.

Definisanje preporučenih artikala

Artikli koji su definisani kao preporučeni se prikazuju u posebnom delu početne stranice.

Generisanje/Definisanje novih artikala

Na osnovu praćenja statistike automatski se vrši odabir najnovijih artikala. Postoji mogućnost da sami definišete nove artikle.

Generisanje/Definisanje najprodavanijih artikala

Na osnovu praćenja statistike automatski se vrši odabir najprodavanijih artikala. Postoji mogućnost da sami definišete najprodavanije artikle.

Napredna pretraga artikala

WebShop poseduje mogućnost pretrage artikala po ključnim rečima koje su vezane za šifru, naziv ili opis artikla.

SEO prilagođene url adrese kategorija i artikala

Posebno prilagođene adrese kategorija i artikala, koje sadrže naziv kategorije i/ili artikla, za što bolju SEO optimizaciju od strane Google pretraživača. Npr: http://www.foerch.me/category/f68b1e1e-52a9-4780-9c19-b64e0c8c4202/15-handwerkzeuge/zangen/wasserpumpen---schraubzangen/vodoinstalaterska-klijesta-knipex-cobra- .


Kupci

Online registracija kupaca

Vaši novi kupci se mogu, vrlo jednostavno, popunjavanjem online forme registrovati u WebShop sistem. Ukoliko posedujete kupce unete u Vašu postojeću ERP aplikaciju, vrlo jednostavno ih možete prebaciti u WebShop sistem.

Slanje email obaveštenja kupcu i komercijalnoj službi o registraciji

Po uspešno obavljenoj registraciji WebShop sistem šalje e-mail kupcu i na adrese koje ste Vi definisali za prijem registracija sa podacima registrovanog kupca.

Brza aktivacija maloprodajnih kupaca putem aktivacionog linka

Maloprodajni kupci po uspešno obavljenoj registraciji mogu odmah aktivirati svoj nalog klikom na link iz e-mail-a, koji su dobili kao potvrdu registracije.

Pregled registrovanih maloprodajnih i veleprodajnih kupaca

Kroz AdminClient aplikaciju možete pregledati sve Vaše registrovane maloprodajne i veleprodajne kupce.

Prikaz cene artikla u zavisnosti od tipa kupca

WebShop sistem ima mogućnost da prikaže maloprodajne cene neregistrovanim i maloprodajnim kupcima, a veleprodajne cene samo veleprodajnim kupcima.

Prikaz valute cene artikla u zavisnosti od tipa kupca

WebShop sistem ima mogućnost da prikazuje jednu valutu cene neregistrovanim i maloprodajnim kupcima, a drugu veleprodajnim kupcima. Npr: neregistrovani i maloprodajni kupci vide cene samo u RSD, veleprodajni u EUR valuti.

Generisanje profesionalnog PDF cenovnika za kupca

Svaki kupac ima mogućnost da na sajtu Vaše online radnje jednim klikom dobije sopstveni cenovnik koji se generiše istog trenutka.

Rabat po kupcu

WebShop Vam pruža mogućnost da definišete rabate fiksno po kupcu za sve kategorije. Npr. Ukoliko ste za određenog kupca definisali rabat od 5%, njemu će se cene na Vašoj online radnji prikazivati za sve artikle sa zaračunatim rabatom od 5%.

Rabat po kategorijama (šabloni rabata)

WebShop Vam dozvoljava definisanje rabata po kategorijama proizvoda. Možete kreirati određene šablone rabata i kasnije taj šablon vezati za bilo kog kupca. Posle vezivanja šablona rabata za kupca imate mogućnost da za odabranog kupca izmenite određene rabate po kategorijama.

Rabat po artiklu

Rabat po artiklu se definiše na nivou artikla i ima prednost u odnosu na prethodno pomenute tipove rabata.

Vreme poslednjeg logovanja kupca

Kroz AdminClient aplikaciju možete proveriti vreme poslednjeg pristupa sistemu za svakog kupca.

Kartica kupca (istorija porudžbenica)

Vaši kupci imaju mogućnost da na sajtu online radnje pregledaju svoju karticu sa istorijom svih porudžbina koje su obavili preko WebShop sistema.

Newsletters sistem (samo ako posedujete SMTP server)

Putem AdminClient WebShop aplikacije imate mogućnost da obavestite Vaše kupce o specijalnim akcijama ili o čemu god želite. Možete slati obaveštenja samo prijavljenim ili svim aktivnim kupcima u WebShop sistemu.

Eksport e-mail adresa kupaca

Imate mogućnost izvoza e-mail adresa kupaca u tekstualni fajl. Možete izvesti sve ili samo kupce određenog tipa (maloprodajne ili veleprodajne).

Oporavak zaboravljene šifre

Ukoliko je neko od Vaših kupaca zaboravio širfru, jednostavnim zahtevom sa svojom e-mail adresom, na istu može dobiti svoju šrifru.


Porudžbenice

Online naručivanje

Vaši kupci sa minimalnim brojem akcija dodaju svoje artikle u korpu. U svakom trenutku mogu pristupiti sadržaju korpe i izvršiti eventualne korekcije.

Slanje e-mail obaveštenja kupcu i prodavcu pri kreiranju porudžbenice

Kada kupac završi sa dodavanjem artikala u korpu i izvrši naručivanje, Vašoj komercijalnoj službi se šalje mail sa obaveštenjem o pristigloj porudžbenici. U tom trenutku Vaš komercijalista kroz AdminClient WebShop sistema ima mogućnost da proveri porudžbenicu i prosledi je u Vaš ERP program.

Praćenje statusa porudžbenice

Kroz AdminClient aplikaciju Vaši komercijalisti imaju uvid u kompletan sadržaj porudžbenice (vreme kreiranja, kupac, artikli, način plaćanja, način isporuke) od trenutka kreiranja. Spakovana porudžbenica za slanje se može obeležiti, posle čega se šalje obaveštenje kupcu da je porudžbenica spremna za slanje.

Evidencija porudžbenica

U AdminClient aplikaciji WebShop sistema imate uvid u sve porudžbine kreirane putem Vaše online radnje.


Izveštaji

Promet

Možete proveriti promet WebShop sistema za bilo koji vremenski period, za sve ili pojedinčnog kupca.

Najprodavaniji artikli

WebShop sistem vodi evidenciju o broju prodatih artikala. Imate mogućnost pregleda sortirane liste najprodavanijih artikala.

Porudžbenice po kupcima

Za svakog kupca možete pogledati kompletnu istoriju njegovih porudžbenica u željenom vremenskom intervalu.


Podešavanja

Definisanje magacina

WebShop sistem ima mogućnost definisanja svih ili samo posebnih magacina koji se koriste u Vašem ERP sistemu. Količine artikala se uzimaju samo iz onih magacina za koje se to naznači. Svaki magacin se tretira kao prodajna jedinica za koju se definiše e-mail adresa za slanje obaveštenja o kreiranim porudžbenicama, na osnovu vaših internih pravila.

Definisanje načina plaćanja

Standardni načini plaćanja u WebShop sistemu su: račun, gotovinski/pouzećem, platnim karticama. Uvek možete definisati specifičan način plaćanja samo za vaše potrebe.

Definisanje načina dostave

Standardni načini dostave u Webshop sistemu su: lično, kurir, pošta. Uvek možete definisati sopstvene načine dostave. Npr: 'AKS' kurirska dostava van Beograda.

Definisanje troškova dostave

Troškove dostave možete definisati za određene načine dostave i/ili za određene iznose porudžbenice. Npr: Ako kupac odabere dostavu na kućnu adresu i iznos porudžbenice pređe 1500 RSD, neće biti dodatnih troškova dostave, u suprotnom na ukupan iznos porudžbenice biće dodat iznos od 300 RSD.


Napredne/Dodatne - dostupne po prihvatljim cenama

Mogućnost plaćanja karticama: eMS e-commerce sistem

Brzo, jednostavno i sigurno rešenje, koje omogućava Vašim kupcima da obave plaćanje platnim karticama u Vašoj internet prodavnici. Za više informacija posetite www.e-services.rs.

Multidimenzionalni filteri

Jednostavan način da Vaš kupac dođe do proizvoda koji ga zanima. Kupac sužava svoj izbor sa multidimenzionalnim filterima koje Vi definišete. Pogledajte primer na shop.licenceonly.net.

Obaveštenja o pristiglom artiklu

Posetioci Vaše online radnje mogu se prijaviti za obaveštenja o pristizanju određenih artikala na stanje. WebShop sistem će po pristizanju artikla u magacin automatski obavestiti kupca o dostupnosti tog artikla.

Generisanje artikala sa sniženom cenom

Kreiranje jedinstvene pdf ponude za komitente

Automatsko postavljanje vidljivosti artikala u zavisnosti od količine sa manuelnom korekcijom

Opisi za kategoriju

Dokumenta za kategoriju

Definisanje naslednih osobina kategorije za artikle

Definisanje dodatnih roditeljskih kategorija za kategoriju, pored osnovne roditeljske kategorije

Definisanje artikala na akciji za posebnu "virtuelnu" kategoriju "Akcija"

Dokumenta artikla (deklaracije, uputstva, atesti …)

Markiranje artikala za crnu listu

Definisanje dodatnih roditeljskih kategorija za artikal, pored glavne roditeljske kategorije

Pregled artikala bez slika

Masovne izmene osobina artikala po kategorijama

Unos osobina artikala iz Excel fajla

Unos osobina artikala iz Excel fajla - Importer aplikacija

Prikupljanje podataka sa drugih WebShop sistema "web crawling" tehnikom

Prikupljanje podataka sa drugih WebShop sistema - Crawler aplikacija

Definisanje proizvoda za koje će Vas kupac pozvati za cenu

Kalkulacija cena artikla na osnovu kursne liste

Prikaz istorije porudžbenica kupcu iz ERP sistema

Generisanje profesionalnih ponuda za kupce (pdf, html, csv)

Pregled trenutno ulogovanih kupaca

Naručivanje proizvoda od strane komercijalita za kupce

Plaćanje kreditnim karticama

Višejezični WebShop

SEO optimizacija

Baneri za promovisanje akcija

Integracija sa drugim WebShop sistemima putem web servisa ili xml-a

Dinamičke straniceBel Computers internet prodavnica Company3G internet prodavnica Strong Nature internet prodavnica Mobile Land internet prodavnica Mobilni Dućan internet prodavnica Digital Vision internet prodavnica Förch Montenegro internet prodavnica Max Mobil internet prodavnica Neon Accessories internet prodavnica Terabyte World internet prodavnica